גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Stairs' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Distance' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                    }
                   ],
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 243,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '32.026158, 34.856755',
                           'SeatsAmount' => 450,
                           'Lift' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'Longitude' => '34.856755',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 822,
                           'Latitude' => '32.026158',
                           'Stairs' => 2,
                           'Gangways' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
 • במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות לתינוקות ולילדים מתחת לגיל שנתיים.', 'Address' => 'רח' אליהו סעדון 87', 'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה' }, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2400x%u05D0%u05D5%u05E8%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%20%u05E1%u05E2%u05D3%u05D5%u05DFx87%2C&UserEarthX=136371&UserEarthY=1159325&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 822, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор Иегуда', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • В случае неявки, деньги не возвращаются.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль'', 'Address' => 'ул. Элияу Саадон, 87', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'CityID' => 9, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 243, 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'אור יהודה', 'ID' => 9 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 44, 'ID' => 1688, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1688 } ], 'Name' => 'אור עקיבא', 'ID' => 44 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 193, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1272, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ID' => 1272 } ], 'ID' => 193, 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 580, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 677, 'Latitude' => '29.555173', 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.953724', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 580, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 32, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря' }, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Театры Эйлата', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 677 }, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 5 } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 192, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '32.1037715', 'Image2Height' => 403, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28' }, 'ImageHeight' => 403, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CombinedName' => 'Концерты Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 63, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 168 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' }, 'CityID' => 63, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2027, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2027 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'ID' => 136, 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 10, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Ru' => { 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 530, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 530, 'Latitude' => '31.792616', 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '34.637338', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'SeatsAmount' => 399, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Address' => 'דרך ארץ 1' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 775, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 876, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 10, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.636347', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 931, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 775, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.79299', 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876 }, { 'Hall' => { 'CombinedName' => 'Концерты Культурный центр Монарт Ашдод', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 133, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'CityID' => 10, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Longitude' => '34.637185', 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 1, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '31.791868', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133 }, { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'Image2Height' => 600, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '34.649463', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 438, 'RowsAmount' => 15, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90' }, 'ImageHeight' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.' } }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 438 }, { 'ID' => 2005, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2005, 'CityID' => 10, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' } ], 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10 }, { 'Name' => 'אשקלון', 'ID' => 33, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 839, 'Latitude' => '31.664702', 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.562052', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'Plan2InFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 92, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 33, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות אשקלון', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 839 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ID' => 92 }, { 'ID' => 1666, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1666, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 33, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1665, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1665, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 33, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Longitude' => '34.564957', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'ID' => 84, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 84, 'CityID' => 34, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Incline' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '34.7986504', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 183, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.2498588', 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע' }, { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 520, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.238539', 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 408, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.78716', 'Incline' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 85, 'CityID' => 34, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 520, 'He' => { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 85 }, { 'ID' => 1668, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 34, 'ID' => 1668, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 31 }, { 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1747, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' } ] }, { 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 17, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1880, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 64, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Longitude' => '34.993385', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.748436', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ] }, { 'Name' => 'בת ים', 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.7572707', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 575, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 622, 'Latitude' => '32.0206112', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 622, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' }, 'CityID' => 11, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 53, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 53 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кинамон 32', 'Name' => 'Терминал Ицув — Бат-Ям', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אהוד קינמון 32', 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1932, 'CityID' => 11, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.74779', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.006565, 34.747790', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.006565', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'ID' => 1932 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 12, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1659, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 1659 } ], 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.707179', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 318, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 452, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.785753', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 452, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 40', 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 604, 'CityID' => 124, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 13, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 604 } ], 'ID' => 124, 'Name' => 'גן יבנה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'CityID' => 13, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1669, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה' }, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ID' => 1669 } ], 'ID' => 13, 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 263, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'He' => { 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 263, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 78, 'SeatsAmount' => 236, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.895859', 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 850, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.157589', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.132891', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 78, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2044, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1670, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 5, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 30, 'ID' => 1670 }, { 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 563, 'CityID' => 5, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 280, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Longitude' => '34.842952', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 845, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.166208', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ID' => 563 }, { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1484, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 5, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1484 } ], 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה' }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42, 'Halls' => [ { 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ID' => 1671, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 42, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב' }, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 142, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 43, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 1, 'RowsAmount' => 10, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 182 }, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ID' => 142 }, { 'ID' => 143, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 360, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.914142', 'Latitude' => '32.439355', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 606, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 606, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'CityID' => 43, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 143, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' }, { 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2006, 'CityID' => 43, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.931134', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.44146' }, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43 }, { 'ID' => 15, 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1727, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1727, 'CityID' => 15, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מדיטק חולון' }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 570, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.791006', 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.00688', 'Image2Height' => 702, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 702, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет' }, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'CityID' => 15, 'ID' => 59, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 59 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.002645', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'SeatsAmount' => 500, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 15, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1941, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Info' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1941 }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1728, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1728 } ] }, { 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'ID' => 1258, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.792598', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 1000, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.038082', 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 7, 'ID' => 1258, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'Malina night club חיפה' }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 867, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 6, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 215, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 501, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.010532', 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 867, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.790971', 'Gangways' => 4, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 215 }, { 'ID' => 163, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 935, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'CombinedName' => 'הופעות בית נגלר חיפה', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 21, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 163, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 505, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '35.066528', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 935, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Longitude' => '34.9942105', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 290, 'CityID' => 7 }, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ID' => 290 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'SeatsAmount' => 198, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.9852455', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 430, 'Latitude' => '32.8030477', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 430, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси,89', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'ID' => 814, 'DoorsAmount' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 814 }, { 'ID' => 2047, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2047, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Address' => 'רח' פלי"ם 2', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.817134', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.999861', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון סירופ' }, { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Hall' => { 'CombinedName' => 'Концерты Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'ImageHeight' => 732, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 40, 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 9, 'ID' => 99, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 2105, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.965069', 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 6, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.791338', 'Image2Height' => 732, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 99 }, { 'ID' => 209, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'ImageHeight' => 615, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, 'ID' => 209, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 7, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.9728262', 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 497, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 3, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.8203168', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 615 }, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ShowsQty' => 8 }, { 'ID' => 106, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.803197', 'Image2Height' => 528, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 8, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 1222, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 106, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'ImageHeight' => 528, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.803414', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 687, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.985138', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 473, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'CityID' => 7, 'ID' => 102, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 687, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' } }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ID' => 102 }, { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1724, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1724 }, { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 500, 'Latitude' => '32.80327', 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.9846462', 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 159, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 237, 'RowsAmount' => 9, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 500, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה' } }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 237 }, { 'ID' => 249, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '34.985007', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 302, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.803055', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 577, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель' }, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הסטודיו חיפה', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 577, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 249, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 162, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 772, 'Latitude' => '32.82173', 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'SeatsAmount' => 1099, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'Distance' => 2, 'ID' => 162, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 772, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'ID' => 1725, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725 } ] }, { 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96, 'Halls' => [ { 'ID' => 409, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ImageHeight' => 900, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 27, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 409, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 96, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 747, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.529639', 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'Image2Height' => 900, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 658, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 658, 'CityID' => 16, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 496, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 496, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810' }, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ShowsQty' => 23 } ], 'ID' => 16, 'Name' => 'יבנה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.030568', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 308, 'CityID' => 17, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' } }, 'ShowsQty' => 11 }, { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Hall' => { 'CityID' => 17, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1165, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Бар Gray Иегуд', 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1165 } ], 'Name' => 'יהוד', 'ID' => 17 }, { 'Name' => 'יישוב עשרת', 'ID' => 222, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם עשרת', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Асерет', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 222, 'ID' => 1741, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 293, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.746866', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.825879', 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ID' => 1741 } ] }, { 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Name' => 'Театр Йокнеама' }, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 45, 'ID' => 184, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 184 } ] }, { 'ID' => 30, 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.215613', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.781108', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Address' => 'בן יהודה 34' }, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 1, 'CityID' => 30, 'ID' => 1328, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'ID' => 1328 }, { 'ID' => 837, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Longitude' => '35.212556', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 837, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30 }, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'ID' => 1674, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'ימק"א', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'Концерты ИМКА', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ימק"א', 'ID' => 1674 }, { 'ID' => 1346, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 261, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1346, 'CityID' => 30 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2014, 'CityID' => 30, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ID' => 2014 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 30, 'ID' => 260, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '31.780065', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.222269' }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1681, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 30, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ID' => 1681 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 30, 'ID' => 1679, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland' }, 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1767, 'CityID' => 18, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19 }, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767 }, { 'ID' => 1648, 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1648, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 18, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, { 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1354, 'CityID' => 18, 'CombinedName' => 'Концерты Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.302903', 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'SeatsAmount' => 780, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 629, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.914962', 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 629, 'CityID' => 46, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 128, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 128 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 791, 'Latitude' => '31.943113', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 514, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'Longitude' => '34.886925', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 218, 'CityID' => 19, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 791, 'He' => { 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ID' => 218 } ], 'ID' => 19, 'Name' => 'לוד' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1686, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 126, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1686 } ], 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 24, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 47, 'ID' => 155, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 690, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 690, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.6749051', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 661, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 155 } ], 'Name' => 'מגדל העמק', 'ID' => 47 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1660, 'CityID' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49' }, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Longitude' => '35.014734', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 1660 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим' }, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 20, 'ID' => 1891, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891 } ], 'Name' => 'מודיעין', 'ID' => 20 }, { 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'ID' => 618, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 41, 'ID' => 618, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.494997', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.51472' }, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 7 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.6466026', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 630, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 520, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'CityID' => 127, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 644, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль' }, 'ImageHeight' => 630, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 644 } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'ID' => 127 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 248, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2059, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Name' => 'Зал D-one', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.913311', 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 2059 } ] }, { 'ID' => 86, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.13302', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 390, 'Incline' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.911249', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 305, 'CityID' => 86, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном' } }, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } ] }, { 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית', 'ID' => 202, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.122942', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.995384', 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'SeatsAmount' => 384, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 202, 'ID' => 1425, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Address' => 'Маво Оранит', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'ID' => 1425 } ] }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1455, 'CityID' => 206, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Lift' => 0, 'Incline' => 1, 'Longitude' => '35.08482', 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 1, 'Latitude' => '31.724542', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'Концерты Монастырь Бейт-Джемал', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 108, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 502, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502 } ], 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 215, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '35.295927', 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 403, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.773793', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 403, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 208, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 73 }, 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'ID' => 208 }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.297363', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 1273, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 73, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим' } }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1273 } ], 'ID' => 73, 'Name' => 'מעלה אדומים' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 713, 'CityID' => 49, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.27145', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'Lift' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450' }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 713 } ], 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות' }, { 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 585, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '33.01026', 'Image2Height' => 712, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 712, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 91, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 50 }, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 91 } ] }, { 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'CityID' => 51, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 333, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'Image2Height' => 442, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333 }, { 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 296, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 51 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.699456', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Longitude' => '35.313014', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2050, 'CityID' => 51, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ID' => 2050 } ] }, { 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '31.930777', 'Image2Height' => 479, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 4, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 748, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.796215', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 21, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 177, 'ImageHeight' => 479, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 177 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.92931', 'Gangways' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 381, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 21, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1469, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1469 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' }, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 37, 'ID' => 1564, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564 } ], 'ID' => 37, 'Name' => 'נתיבות' }, { 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1345, 'RowsAmount' => 13, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 119, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 22 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 119 }, { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1687, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 30, 'ID' => 1687 }, { 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.858124', 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.328474, 34.858124', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.328474', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Minus 1 — Бар офаот бе-Нетания', 'Address' => 'ул. Герцль, 31' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 31', 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 22, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2068, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2068 } ] }, { 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53, 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.' }, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות החדש עכו', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.' }, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 639, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 53, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.928829' }, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 3, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.288414', 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'ID' => 457, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 54, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' } }, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 457 } ], 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2073, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.47295', 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'SeatsAmount' => 220, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2073, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 55, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 588, 'CityID' => 55, 'SeatsAmount' => 411, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Longitude' => '34.970051', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ID' => 588 } ], 'Name' => 'פרדס חנה', 'ID' => 55 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1121, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 1, 'RowsAmount' => 11, 'ID' => 1121, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 8, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 156, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '34.8724555', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.0855671', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1749, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 1, 'Latitude' => '32.103528', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1749 }, { 'ID' => 1791, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 8, 'ID' => 1791, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ShowsQty' => 37 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2048, 'CityID' => 8, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2048 } ], 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8 }, { 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'ID' => 374, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 449, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 398, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Longitude' => '34.911003', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 374, 'CityID' => 23, 'ImageHeight' => 449, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 542, 'Latitude' => '31.867439', 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 664, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'CityID' => 66, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 175, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 542, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' }, 'CombinedName' => 'הופעות אולם המופעים גבעת ברנר', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175 } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 28, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'CityID' => 87, 'ID' => 312, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 333, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.452967', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 333, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 842, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.952124', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1489, 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.519666', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.519666, 35.521416', 'SeatsAmount' => 350, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.521416', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 208, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1489, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'Address' => 'חמדיה, 10855', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Хамадия, 10855', 'Info' => '', 'Name' => 'Паб а-Пина Киббуц Хамадия' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'קיבוץ חמדיה', 'ID' => 208 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 203, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 203, 'CityID' => 72, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'Концерты Яд ле-Магиним Ягур', 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 4, 'Stairs' => 1, 'Latitude' => '32.742992', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.07404', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 1016, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040' }, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ShowsQty' => 19 } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'ID' => 72 }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 696, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Longitude' => '35.223953', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 1, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.675299', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 515, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 515, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 550, 'CityID' => 118 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ID' => 550 } ] }, { 'ID' => 142, 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 142, 'ID' => 739, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 645, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'Latitude' => '32.723787', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 645, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739 } ] }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1092, 'CityID' => 69, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2077, 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Академическая алея, 1', 'Info' => '', 'Name' => 'А-Кирья Академит Кирьят-Оно – новый кампус' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרה האקדמית , 1', 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2077, 'CityID' => 69, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.865836', 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 217, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.036266, 34.865836', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.036266', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1546, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 69, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'SeatsAmount' => 28, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546 } ] }, { 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'CityID' => 39, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 655, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' } ] }, { 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'ID' => 849, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 403, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.841732', 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 849, 'CityID' => 59 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'ID' => 1863, 'Hall' => { 'CityID' => 59, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1863, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.845239', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.081031', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין' }, { 'ID' => 1683, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 59, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1683, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 32 } ] }, { 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1854, 'CityID' => 24, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.097891', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1975, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 24, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'SeatsAmount' => 100, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 461, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית העם ראשון לציון' }, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461 }, { 'ID' => 71, 'Hall' => { 'CityID' => 4, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 71, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 445, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 445, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 249 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, { 'ID' => 1700, 'ShowsQty' => 57, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1700, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'ID' => 68, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '31.964426', 'Image2Height' => 598, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 362, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '34.799322', 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 68, 'CityID' => 4, 'ImageHeight' => 598, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ShowsQty' => 7 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 4, 'ID' => 1702, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ID' => 1702 } ], 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 8, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1499, 'CityID' => 25, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Longitude' => '34.816013', 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 1, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, { 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Distance' => 0, 'ID' => 2024, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 25, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Address' => 'ул. Яаков 48' }, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.816659', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 28, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'CityID' => 25, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1698, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698 } ], 'ID' => 25, 'Name' => 'רחובות' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 470, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 582, 'CityID' => 26, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Longitude' => '34.8663685', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 470, 'Latitude' => '31.9300851', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' } ], 'Name' => 'רמלה', 'ID' => 26 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.808456', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום' }, 'CityID' => 27, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2051, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'Salon De Tango', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2051 }, { 'ID' => 1479, 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.825434', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.100643', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1479, 'CityID' => 27, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 536, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 16, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 27, 'ID' => 186, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 550, 'Lift' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.802498', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.08488', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 536, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186 }, { 'ID' => 1695, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1695, 'CityID' => 27, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ], 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 1692, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 28, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון' }, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 1692 } ], 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'ID' => 29, 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'ID' => 180, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'CityID' => 29, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 180, 'DoorsAmount' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 697, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.99984', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Longitude' => '34.945533', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 491, 'CityID' => 71, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } ], 'ID' => 71, 'Name' => 'שוהם' }, { 'ID' => 1, 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'ID' => 2032, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.760062', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.054515', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Первый этаж', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Info' => 'קומת קרקע' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2032, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו' }, { 'ID' => 471, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 4, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.11062', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 888, 'Longitude' => '34.803364', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 1161, 'Lift' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'ID' => 471, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.' }, 'ImageHeight' => 888, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז' } }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'ID' => 51, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 495, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 1, 'ID' => 51, 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.79187', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.074643', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 495, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1608, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1608, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98' } }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.79083', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 896, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 670, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.090399', 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 670, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 5, 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 25, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 4 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, { 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1364, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.051536', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.757599', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 167 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1364 }, { 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 47, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1706, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт-Ционей Америка Тель-Авив' }, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.0783845', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 651, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.7883795', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 242, 'ID' => 270, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Info' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 651, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 270 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Name' => 'בניין מגורים' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Name' => 'Жилое здание', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2063, 'SeatsAmount' => 20, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.749189', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.046187', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ID' => 2063 }, { 'ID' => 1707, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1707, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, { 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 1, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 370, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים' }, 'CombinedName' => 'הופעות גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 227, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 4, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 4, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.808187', 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 370, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.099004', 'Gangways' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 2146, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 42, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2072, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2072 }, { 'ID' => 23, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 23, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 2590, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, { 'ID' => 1708, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1708, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Драйв-ин Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1705, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ID' => 1705 }, { 'ID' => 2038, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'ID' => 2038, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 30, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'Gangways' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.791474', 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 7637, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1704, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 21 }, { 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1711, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 38 }, { 'ShowsQty' => 53, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1721, 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1920, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 350, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920 }, { 'ID' => 771, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив' }, 'CombinedName' => 'Концерты Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 771, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1797, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'ID' => 1797 }, { 'ID' => 598, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 598, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 800, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.074314', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.074314', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 2, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 1803, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо' } }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 394, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'SeatsAmount' => 550, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.076892', 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394 }, { 'ID' => 277, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 277, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Longitude' => '34.7749271', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1217, 'CityID' => 1, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1217 }, { 'ID' => 920, 'Hall' => { 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.773243', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 920, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128' } }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1548, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.101798', 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.068313', 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 354 }, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ID' => 354 }, { 'ID' => 241, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.786784', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 620, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 547, 'Latitude' => '32.049449', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 547, 'He' => { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'ID' => 241, 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 566, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 272, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.7610405', 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 394, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 566, 'Latitude' => '32.052729', 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ID' => 272 }, { 'ID' => 1722, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1722, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, { 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.051248, 34.759930', 'SeatsAmount' => 100, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.75993', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.051248', 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' התקומה 1' }, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Мандель Тель-Авив — Студия лаакат Ясмин Годер', 'Address' => 'ул. а-Ткима 1', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1582, 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1582 }, { 'ID' => 2075, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.041855', 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.800819', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041855, 34.800819', 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2075, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Парк Менахем Бегин Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 4897, вход со стороны парковки' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'Address' => 'רח' 4897, כניסה מצד החניון', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2042, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Address' => 'שד' רוקח 100' }, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.102445', 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616' }, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ID' => 2042 }, { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2034, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 2034 }, { 'ID' => 1710, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1710, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'ID' => 1924, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1924, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.055119', 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'ID' => 1192, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245' }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ID' => 1192 }, { 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1734, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1610, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ID' => 1610 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 1, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2074, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Longitude' => '34.761619', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.057234', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074 }, { 'ID' => 1929, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.760122', 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 438, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1929, 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Address' => 'Ул. Францос 12' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2069, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069 }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1717, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 1717 }, { 'ID' => 1862, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1862, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'ID' => 414, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Mazgan' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 100 }, 'ShowsQty' => 8 }, { 'ID' => 1609, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1609, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ShowsQty' => 25 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7871', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'ID' => 2040, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע' } }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2040 }, { 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1766, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011' }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.750356', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.052992', 'Image2Height' => 671, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 671, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 535, 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 535 }, { 'ID' => 2078, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'ID' => 2078, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042' }, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'ID' => 389, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 389, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30' } }, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, { 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1719, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 10 } ] }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102, 'Halls' => [ { 'ID' => 451, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 0, 'ID' => 451, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 102, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 446, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 446, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 382, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור יהודה
  היכל התרבות אור יהודה

  רח' אליהו סעדון 87, אור יהודה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  טרמינל עיצוב - בת ים

  רח' אהוד קינמון 32, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מינוס 1 - בר הופעות בנתניה

  רח' הרצל 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ חמדיה
  פאב הפינה חמדיה

  חמדיה, 10855, קיבוץ חמדיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש

  שדרה האקדמית , 1, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון