גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 158,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'CityID' => 31,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Ramp' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 31
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Active' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'CityID' => 193, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'ID' => 1272, 'RowsAmount' => 22, 'Latitude' => '31.989788', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 } } ], 'ID' => 193, 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 20, 'ID' => 580, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '29.555173', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 32, 'SeatsAmount' => 567, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 677, 'Image2Height' => 677, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 580 } ], 'Name' => 'אילת' }, { 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.1933261', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 403, 'ImageHeight' => 403, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль' }, 'Latitude' => '32.1037715', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28' }, 'ID' => 168, 'RowsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 192, 'CityID' => 63, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'CityID' => 63, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2027, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027 } ], 'Name' => 'אריאל' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 530, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 530, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.637338', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 10, 'SeatsAmount' => 399, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 136, 'He' => { 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.792616' }, 'ID' => 136 }, { 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.79299', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Guide' => '' }, 'ID' => 876, 'RowsAmount' => 27, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 931, 'CityID' => 10, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.636347', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 775, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1' }, 'ImageHeight' => 775 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 10, 'SeatsAmount' => 150, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'RowsAmount' => 9, 'ID' => 133, 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' }, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.791868' }, 'ID' => 133 }, { 'ID' => 438, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.649463', 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Guide' => '' }, 'ID' => 438, 'RowsAmount' => 15, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Latitude' => '31.77819', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1 } }, { 'ID' => 2005, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 2005, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 10, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } } ], 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1886, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 33, 'SeatsAmount' => 197, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'RowsAmount' => 9, 'ID' => 1886, 'He' => { 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2' }, 'Longitude' => '34.571887', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3 } }, { 'ID' => 92, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон' }, 'ImageHeight' => 839, 'Image2Height' => 839, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.562052', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 33, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 92, 'RowsAmount' => 26, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם' }, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.664702' }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 18 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 33, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1666, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ID' => 1666 }, { 'ID' => 1665, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'ID' => 1665, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'CityID' => 33, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ], 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון' }, { 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'ID' => 85, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 85, 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.238539', 'CityID' => 34, 'SeatsAmount' => 408, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.78716', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageHeight' => 520, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 520 }, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1668, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 34, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1668 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1747, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 34, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1747 } ], 'Name' => 'באר שבע' }, { 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'CityID' => 64, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1880, 'RowsAmount' => 17, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Latitude' => '31.748436', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ID' => 1880 } ], 'Name' => 'בית שמש' }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 11, 'SeatsAmount' => 575, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'RowsAmount' => 18, 'ID' => 53, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.0206112', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3' }, 'ImageHeight' => 622, 'Image2Height' => 622, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.7572707', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 53 } ], 'ID' => 11 }, { 'ID' => 155, 'Halls' => [ { 'ID' => 1540, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'RowsAmount' => 17, 'ID' => 1540, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 155, 'SeatsAmount' => 373, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Info' => '' } } } ], 'Name' => 'גבעת שמואל' }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1659, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 12, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 1659 } ] }, { 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1669, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 13, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1669 } ], 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'ID' => 263, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.895859', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 850, 'ImageHeight' => 850, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.157589', 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'ID' => 263, 'RowsAmount' => 15, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 78, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 236, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600 } }, { 'ID' => 2044, 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2044, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Address' => 'דרך הים' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 78, 'SeatsAmount' => 500, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 5, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1670, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1670 }, { 'ID' => 563, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 5, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 280, 'Lift' => 0, 'CityID' => 5, 'Latitude' => '32.166208', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 563, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Image2Height' => 845, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 845, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5' }, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.842952', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 8 }, { 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 5, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'ID' => 1484, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.797003', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.85295', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 5, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1872, 'RowsAmount' => 10, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.174431' }, 'ID' => 1872 } ], 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1671, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 42, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1671 } ], 'ID' => 42, 'Name' => 'זכרון יעקב' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Friends חדרה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות' }, 'ID' => 142, 'RowsAmount' => 10, 'Latitude' => '32.4398601', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'CityID' => 43, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 1, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 142 }, { 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.914142', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 606, 'ImageHeight' => 606, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.439355', 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'ID' => 143, 'RowsAmount' => 12, 'He' => { 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 43, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 360, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' } ], 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה' }, { 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.005944', 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'RowsAmount' => 16, 'ID' => 551, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 15, 'SeatsAmount' => 1087, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.790814', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 365, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 365 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 551 }, { 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 15, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ID' => 1727, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '', 'Address' => '' } }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 59, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת' }, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.00688', 'CityID' => 15, 'SeatsAmount' => 570, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 3, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.791006', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 702, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 702 }, 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 59 }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1728, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון' }, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 15, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 1728 } ], 'ID' => 15 }, { 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.010532', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 867, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 867, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.790971', 'ID' => 215, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 501 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 215 }, { 'ID' => 651, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 199, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.8159518', 'ID' => 651, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הציונות 33' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Image2Height' => 706, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 706, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.9925609', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 1 }, 'Name' => 'בית הגפן חיפה' }, { 'Hall' => { 'ID' => 163, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.81913', 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 505, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.066528', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 935, 'Image2Height' => 935, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2 }, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 163 }, { 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 290, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.9852455', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 430, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси,89' }, 'ImageHeight' => 430, 'Latitude' => '32.8030477', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 814, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 198, 'Lift' => 2, 'CityID' => 7 }, 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'ID' => 814 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.963499', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 7, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1388, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.789809' }, 'ID' => 1388 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.991823', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Масада, 36', 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1769, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מסדה 36' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.809764', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 7, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 22, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'ID' => 1769 }, { 'ID' => 99, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 2105, 'Lift' => 1, 'CityID' => 7, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 9, 'Gangways' => 6, 'Latitude' => '32.791338', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה' }, 'RowsAmount' => 40, 'ID' => 99, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 732, 'ImageHeight' => 732, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.965069', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 209, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.8203168', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 16, 'ID' => 209, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 497, 'Lift' => 1, 'CityID' => 7, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.9728262', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 615, 'ImageHeight' => 615, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' } } }, { 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.985592', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 528, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 528, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'ID' => 106, 'RowsAmount' => 26, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.803197', 'CityID' => 7, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 1222, 'Gangways' => 8, 'DoorsAmount' => 6, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 16 }, { 'ID' => 102, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.803414', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 17, 'ID' => 102, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 473, 'Lift' => 0, 'CityID' => 7, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.985138', 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 687, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 687 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1724, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1724 }, { 'ID' => 162, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Hall' => { 'ID' => 162, 'RowsAmount' => 29, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.82173', 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 6, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 772, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' }, 'Image2Height' => 772, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1725, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 7, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725 } ], 'ID' => 7 }, { 'ID' => 96, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 96, 'SeatsAmount' => 747, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 27, 'ID' => 409, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.796007', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 900, 'Image2Height' => 900, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 409 } ], 'Name' => 'טבריה' }, { 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'ID' => 658, 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'ImageHeight' => 496, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински' }, 'Image2Height' => 496, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 658, 'RowsAmount' => 18, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Latitude' => '31.874438', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'CityID' => 16, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' } ], 'Name' => 'יבנה' }, { 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 17, 'SeatsAmount' => 386, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'RowsAmount' => 17, 'ID' => 308, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.888107', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 308 }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.899322', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1165, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 17, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru' }, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1165 } ], 'Name' => 'יהוד' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'ID' => 184, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Latitude' => '32.652854', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 484, 'Lift' => 0, 'CityID' => 45, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ], 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם' }, { 'ID' => 30, 'Halls' => [ { 'ID' => 837, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.212556', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 837, 'He' => { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, { 'ID' => 1674, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 30, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1674, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים' }, 'Name' => 'ימק"א', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2014, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '31.778137', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Info' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, 'ID' => 2014, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'CityID' => 30 }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, { 'ID' => 260, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Lift' => 0, 'CityID' => 30, 'Latitude' => '31.780065', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ID' => 260, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269' }, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1681, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1681 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1679, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 30, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1679 } ], 'Name' => 'ירושלים' }, { 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'ID' => 1767, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.165294', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'He' => { 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 1767, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 450, 'Lift' => 0, 'CityID' => 18, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland' }, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'ID' => 1648, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'ID' => 1648, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Address' => 'רח' ירושלים 33' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 18, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ShowsQty' => 29 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'CityID' => 18, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1354, 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Latitude' => '32.17279', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1354 } ], 'ID' => 18 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.302903', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 629, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 629, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.914962', 'ID' => 128, 'RowsAmount' => 21, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 46, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 780 }, 'ID' => 128 } ], 'ID' => 46, 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1686, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 126, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } } ], 'Name' => 'לטרון' }, { 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.6749051', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'ID' => 155, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 661, 'Lift' => 0, 'CityID' => 47, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 690, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 690 }, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ID' => 155 } ], 'ID' => 47 }, { 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'ID' => 1660, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 20, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1660, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49' }, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.899119' }, 'ShowsQty' => 23 }, { 'ID' => 1891, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.00915', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'ID' => 1891, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 20, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 500 }, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1657, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'Latitude' => '31.90012', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 20, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1657 } ], 'ID' => 20 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 618, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '35.51472', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 41, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'ID' => 618, 'RowsAmount' => 22, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.494997' } } ], 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'ID' => 644, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 630, 'ImageHeight' => 630, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.965035', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 127, 'SeatsAmount' => 520, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.6466026', 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'RowsAmount' => 16, 'ID' => 644, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל' } }, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'ID' => 2059, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 248, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'ID' => 2059, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал D-one' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון' }, { 'ID' => 86, 'Halls' => [ { 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'RowsAmount' => 12, 'ID' => 305, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון' }, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.13302', 'CityID' => 86, 'SeatsAmount' => 390, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.911249', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'ID' => 2084, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 251, 'SeatsAmount' => 429, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.310059', 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'RowsAmount' => 17, 'ID' => 2084, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.908897', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2 } } ], 'ID' => 251 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1455, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Latitude' => '32.981472', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Lift' => 0, 'CityID' => 206, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455 } ], 'ID' => 206, 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.976521', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 108, 'SeatsAmount' => 200, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 502, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל' }, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 502 } ], 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.297363', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'ID' => 1273, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 73, 'SeatsAmount' => 560, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273 } ], 'ID' => 73 }, { 'Name' => 'מעלות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'Lift' => 2, 'CityID' => 49, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 713, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Latitude' => '33.023184', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 713 } ], 'ID' => 49 }, { 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 712, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария' }, 'ImageHeight' => 712, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.100347', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 585, 'CityID' => 50, 'Latitude' => '33.01026', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 91, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347' } } ] }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51, 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'Image2Height' => 442, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 442, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 51, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'ID' => 333, 'RowsAmount' => 19, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034' }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 296, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'ID' => 296, 'RowsAmount' => 19, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 51, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит' }, 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 479, 'ImageHeight' => 479, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.796215', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 21, 'SeatsAmount' => 752, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.930777', 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'RowsAmount' => 29, 'ID' => 177, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Guide' => '' } } }, { 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 381, 'Lift' => 1, 'CityID' => 21, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 1, 'Latitude' => '31.92931', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'ID' => 1469 } } ], 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'Name' => 'נתיבות', 'Halls' => [ { 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'CityID' => 37, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1564, 'RowsAmount' => 20, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Latitude' => '31.41598', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.586268' }, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 37 }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 22, 'SeatsAmount' => 373, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'RowsAmount' => 13, 'ID' => 1345, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1430, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'ID' => 1430, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'CityID' => 22, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 321, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.869838', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'ID' => 119, 'RowsAmount' => 9, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'CityID' => 22, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 119 }, { 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1687, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 22 } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.8598411', 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 372, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 372, 'Latitude' => '32.3009928', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'ID' => 118, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 424, 'Lift' => 0, 'CityID' => 22, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2 }, 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118 } ], 'ID' => 22 }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 610, 'Lift' => 2, 'CityID' => 53, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ID' => 639, 'Latitude' => '32.928829', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 } } ], 'ID' => 53 }, { 'Name' => 'עפולה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'ID' => 457, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 3, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 54, 'SeatsAmount' => 643, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009' }, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ID' => 457 } ], 'ID' => 54 }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'ID' => 55, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Пика', 'Info' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Lift' => 0, 'CityID' => 55, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Info' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2073 }, 'ID' => 2073 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 588, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 1, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 55, 'SeatsAmount' => 411, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 588 } ] }, { 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'ID' => 1749, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 1, 'SeatsAmount' => 400, 'Lift' => 2, 'CityID' => 8, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 1749, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Latitude' => '32.103528', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.877104' }, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ShowsQty' => 12 }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1791, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 8 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791 }, { 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 8, 'SeatsAmount' => 200, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 855, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.1893661', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 1, 'Parking' => 3, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.8706162', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 855 }, { 'ID' => 79, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'CityID' => 8, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.087587', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 79, 'RowsAmount' => 20, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 1, 'Image2Height' => 714, 'Ru' => { 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 714, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.888287', 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 313, 'Lift' => 0, 'CityID' => 8, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 13, 'ID' => 2048, 'Latitude' => '32.096741', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.911003', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 449, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 449, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 374, 'RowsAmount' => 15, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 23, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 396, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374 } ], 'Name' => 'קדימה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 175, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'RowsAmount' => 20, 'ID' => 175, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.867439', 'CityID' => 66, 'SeatsAmount' => 664, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.801411', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 542, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 542 }, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ShowsQty' => 14 } ], 'ID' => 66, 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 312, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 842, 'Lift' => 0, 'CityID' => 87, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 28, 'ID' => 312, 'Latitude' => '32.452967', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 333, 'Ru' => { 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 333, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.952124', 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ShowsQty' => 7 } ], 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 1016, 'CityID' => 72, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Guide' => '' }, 'ID' => 203, 'RowsAmount' => 19, 'Latitude' => '32.742992', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.07404', 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 203 } ], 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'ID' => 550, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '35.223953', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 515, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 515, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'ID' => 550, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.675299', 'CityID' => 118, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 696, 'Gangways' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 8 } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Guide' => '' }, 'ID' => 739, 'RowsAmount' => 26, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Latitude' => '32.723787', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'CityID' => 142, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Address' => 'Киббуц Кинерет' }, 'ImageHeight' => 645, 'Image2Height' => 645, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 739 } ] }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.8579287', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1092, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 69, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ID' => 1092 }, { 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'CityID' => 69, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 2, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1546, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'Ramp' => 1 }, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.775479', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 39, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 655, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.609598' }, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' } ], 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת' }, { 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'ID' => 1925, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79' }, 'RowsAmount' => 26, 'ID' => 1925, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'Latitude' => '32.846411', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 9, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 4, 'SeatsAmount' => 2537, 'Lift' => 1, 'CityID' => 59, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.081256', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79' }, 'ImageHeight' => 326, 'Image2Height' => 326, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2 } }, { 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 849, 'RowsAmount' => 9, 'Latitude' => '32.841732', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'CityID' => 59, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 403 }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'ShowsQty' => 31, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'ID' => 1683, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 59, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1683 } ], 'ID' => 59 }, { 'ID' => 162, 'Halls' => [ { 'ID' => 885, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'RowsAmount' => 18, 'ID' => 885, 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' }, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.730202', 'CityID' => 162, 'SeatsAmount' => 397, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.746996', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 461, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 461 }, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'קרית מלאכי' }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Lift' => 0, 'CityID' => 24, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 1854, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Latitude' => '32.09776', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 207, 'Lift' => 0, 'CityID' => 24, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 1975, 'Latitude' => '32.097891', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1975 } ], 'ID' => 24 }, { 'Name' => 'ראשון לציון', 'ID' => 4, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 461, 'Latitude' => '31.9636516', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Lift' => 0, 'CityID' => 4, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461 }, { 'ID' => 71, 'Hall' => { 'CityID' => 4, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 249, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'ID' => 71, 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.9618807', 'ImageHeight' => 445, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 445, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 35, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'ID' => 1700, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700 }, { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 4, 'SeatsAmount' => 362, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.964426', 'RowsAmount' => 16, 'ID' => 68, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Image2Height' => 598, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 598, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 68 }, { 'ID' => 1702, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1702, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.774815', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон', 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'ID' => 2086, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Name' => 'קניון הזהב', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.990631', 'CityID' => 4, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 500, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'קניון הזהב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2086 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'CityID' => 25, 'Latitude' => '31.887033', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1499, 'RowsAmount' => 8, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 23, 'ID' => 2024, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 25, 'SeatsAmount' => 781, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.816659', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2 }, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 2024 }, { 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1698, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 25, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' } ], 'ID' => 25, 'Name' => 'רחובות' }, { 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'ID' => 582, 'RowsAmount' => 19, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 26, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 470, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 470, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'רמלה' }, { 'ID' => 27, 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Salon De Tango', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 27, 'SeatsAmount' => 80, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2051, 'He' => { 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.808456', 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ID' => 186, 'ShowsQty' => 17, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'ImageHeight' => 536, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 536, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.802498', 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'CityID' => 27, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Address' => 'רח' היצירה 3' }, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 186, 'RowsAmount' => 16, 'Latitude' => '32.08488', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 27, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1695, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' }, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 1695 } ], 'Name' => 'רמת גן' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1692, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 28, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1692, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 15 } ], 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'CityID' => 29, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '' }, 'ID' => 180, 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה' }, 'ID' => 180 }, { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1691, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 29, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1691 } ], 'ID' => 29 }, { 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 697, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 697, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Lift' => 1, 'CityID' => 71, 'Latitude' => '31.99984', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'ID' => 491, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533' }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 491 } ] }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 364, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.1269413', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'ID' => 264, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 405, 'ImageHeight' => 405, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.8039627', 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ID' => 264 }, { 'ID' => 471, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.803364', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 888, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4' }, 'ImageHeight' => 888, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.11062', 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'RowsAmount' => 29, 'ID' => 471, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז' }, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 1161, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 4, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.79187', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 495, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 495, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.074643', 'ID' => 51, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 404 }, 'ID' => 51 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.069364', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1608, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1608 }, { 'ID' => 1948, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.054537', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 6' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1948, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 670, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60' }, 'ImageHeight' => 670, 'Longitude' => '34.79083', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 896, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.090399', 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'ID' => 5, 'RowsAmount' => 25, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Address' => 'רח' ויצמן 60' } }, 'ShowsQty' => 18 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1706, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 34, 'ID' => 1706 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 242, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן' }, 'ID' => 270, 'RowsAmount' => 14, 'Latitude' => '32.0783845', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 651, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.7883795', 'Ramp' => 1 }, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ID' => 270 }, { 'ID' => 2085, 'Name' => 'בניין מגורים', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'ID' => 2085, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Name' => 'Жилое здание', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 227, 'Hall' => { 'Image2Height' => 370, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 370, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.808187', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Distance' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 4, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.099004', 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 227, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187' }, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 2072, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 2146, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'ID' => 2072, 'RowsAmount' => 42, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.774334', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2 } }, { 'ID' => 23, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.774334', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 23, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 2590, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הודנא בר', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.767092', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанал 13', 'Info' => '', 'Name' => 'Hoodna Bar' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2089, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 13', 'Name' => 'הודנא בר', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.058113, 34.767092', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.058113', 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 45, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 2089 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1705, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1705 }, { 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.791474', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'RowsAmount' => 30, 'ID' => 2038, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון' }, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 7637, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 7, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Guide' => '' }, 'ID' => 579, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 579 }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1704, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 1704 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1742, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ID' => 1742 }, { 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 5, 'ID' => 1464, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'Latitude' => '32.069532', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Lift' => 2, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.788069', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1464 }, { 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1711, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1711 }, { 'ID' => 1721, 'ShowsQty' => 42, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1721, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } }, { 'ID' => 1920, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.782006', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'ID' => 1920, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 350, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Guide' => '' }, 'ID' => 771, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.074314', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1803 }, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1803 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 394, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 550, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394 }, { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.7724113', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'ID' => 1217, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 1217 }, { 'ID' => 920, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Address' => 'רח' אלנבי 128' }, 'ID' => 920, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Latitude' => '32.062348', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1548, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1548 }, { 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Address' => 'קרליבך 23' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 354, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Latitude' => '32.068313', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ID' => 354 }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.786784', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 547, 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 547, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 241, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.049449', 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 620, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 241 }, { 'ID' => 272, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'RowsAmount' => 13, 'ID' => 272, 'He' => { 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.051234', 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 394, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.762777', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 566, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' }, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 566 }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 12 }, { 'ID' => 1722, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1722, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' }, 'ShowsQty' => 9 }, { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.780477', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 539, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 539, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'ID' => 205, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.082174', 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 314, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 205 }, { 'ID' => 1513, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.78805', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 1, 'SeatsAmount' => 58, 'Lift' => 2, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3' }, 'RowsAmount' => 4, 'ID' => 1513, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Latitude' => '32.069395', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2042, 'RowsAmount' => 35, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042 }, { 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'ID' => 2034, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'ID' => 1710, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1710, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1924, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1924, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13' }, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1192, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1192 }, { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1734, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 43, 'ID' => 1734 }, { 'ID' => 1610, 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1610, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'ID' => 2074, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'Longitude' => '34.761619', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'ID' => 2074, 'RowsAmount' => 7, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.760122', 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 438, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'RowsAmount' => 12, 'ID' => 1929, 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.055423', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2069, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567' }, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 2069 }, { 'ID' => 1717, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1717, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ShowsQty' => 14 }, { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'ID' => 414, 'RowsAmount' => 8, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.102715' }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 414 }, { 'ID' => 1609, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19' }, 'ID' => 1609, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע' }, 'ID' => 2040, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2040 }, { 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 48, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'ID' => 1766 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'ID' => 535, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 671, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 671, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 330, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 21, 'ID' => 535, 'Latitude' => '32.052992', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.770042', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 70, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2078, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.041362' }, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2078 }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1719, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1719 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'ID' => 451, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.249829', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 451, 'RowsAmount' => 14, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'CityID' => 102, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 446, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 446 } } ], 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אודיטוריום רוזין תל אביב

  רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש

  ד"ר ג'ורג' וייז, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

  פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב

  רח' מנחם בגין 98, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הבאר - תל אביב

  דרך שלמה 6, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית החייל תל אביב

  רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית ציוני אמריקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  בית שלום עליכם תל אביב-יפו

  רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בניין מגורים

  רח' בן אביגדור 2, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב

  שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11 תל אביב

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הודנא בר

  רח' אברבנאל 13, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות תל אביב

  כל האירועים באולם

  היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו

  רח' יגאל אלון, תל אביב-יפו